KALMAR

Det smidigaste sättet att bostadsköa i Kalmar

Låt dibz sköta bostadsköandet åt dig! Här kan du ställa dig i 200+ bostadsköer med några klick. Vi kommer dessutom att sköta underhållet av köplatsen åt dig, så att du kan slappna av och fundera på annat.
balcony on an apartment building
 

Bostadsköer i Kalmar

Vi har samlat både kommunala och privata bostadsköer, inklusive studentköer. Allt för att öka dina möjligheter att få en bra bostad när du behöver den.
logo

Nivika

Nivika förvärvar, bygger och förvaltar fastigheter i Värnamo och Jönköpingsområdet med hyresgästerna i fokus

logo

Västerviks Bostäder

Västerviks Bostads vill kunna erbjuda tryggt, tillgängligt och attraktivt boende och lokaler och service med hög kvalitet till alla i Västervik.

logo

Byggebo

Byggebos ambition är att erbjuda det bästa boendet i Oskarshamn. Genom ett utpräglat kvalitetstänkande, en hög servicenivå, stort fokus på trivsel och trygghet.

logo

Kalmarhem

Med ca 5 300 bostäder (varav 1200 studentbostäder) i 21 olika områden är Kalmarhem stadens största hyresvärd.

logo

Klarabo

Klara Bo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Deras nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

logo

Vimarhem

Vimarhem AB är ett av Vimmerby Kommun helägt allmännyttigt bostadsbolag.

 
logo

Hultsfreds Bostäder

AB Hultsfreds Bostäder är Hultsfreds kommuns största bostadsföretag. Det är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar cirka 1500 bostadslägenheter, 190 lokaler och 200 garage. De är anslutna till Sveriges Allmännytta, som är en intresseorganistation för över 300 bostadsföretag. AB Hultsfreds Bostäder bildades 1948 och bolaget ägs helt av kommunen, men har en fristående förvaltning.

 
logo

Mönsterås Bostäder

Mönsterås Bostäder arbetar för att tillgodose dina bostadsbehov på ett sådant sätt att du ska känna frihet, trygghet och stolthet över ditt boende

 
logo

Mörbylånga Bostads

Mönsterås Bostäder arbetar för att tillgodose dina bostadsbehov på ett sådant sätt att du ska känna frihet, trygghet och stolthet över ditt boende

Med stöd av:

SSEBL
Kontakt
  • OptiQueue Nordics AB
  • Drottninggatan 78
  • 111 36 Stockholm
  • Org. nr. 559286–3251
  • hello@dibz.se

All rights reserved. © OptiQueue Nordics AB