Publiceringsdatum: 16 januari, 2024

OPTIQUEUE NORDICS ANVÄNDARVILLKOR

Välkommen till kö-plattformen dibz (“Tjänsterna”) som tillhandahålls till dig av OptiQueue Nordics AB, registreringsnummer 559286–3251, med adress Drottninggatan 78, 111 36, Stockholm, Sweden (“OptiQueue”“vi” eller “oss”). Ditt användande av Tjänsterna på dibz.se styrs av dessa användarvillkor. För det fall du inte accepterar dessa användarvillkor, vänligen använd inte Tjänsterna som tillhandahålls på denna Hemsida.

OM OPTIQUEUE

OptiQueue är en prenumerationstjänst som hjälper dig att hålla reda på köer och hanterar administration samt regelbunden inloggning i de olika köerna för att behålla din köplats.

DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

Personer under 16 år får inte använda Tjänsterna.

För att använda Tjänsterna måste du skapa ett användarkonto och logga in på Mina sidor genom BankID. Instruktioner om hur du skapar ett användarkonto finns på Hemsidan.

När du skapar ett användarkonto kommer du ombes att delge viss information om dig själv så som: din e-postadress, ditt telefonnummer, om du är student och vid vilken skola, typ av inkomst och summa, arbetsgivare, din hyresrättsförening eller bostadsrättsförening, din nuvarande boendeform, önskat antal rum i ny bostad, önskad max hyra för ny bostad, antal barn som du har. En del av informationen är obligatorisk att ange, informationen kommer att användas för att tillhandahålla Tjänsterna till dig. Viss information är frivillig att fylla i, den används för att förbättra din profil som Tjänsten distribuerar till dina valda digitala köer.

När du skapar ett användarkonto på Hemsidan åtar du dig att efterleva dessa användarvillkor.

Ditt användarkonto är personligt och du får inte överlåta ditt konto till någon tredje part. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från obehörig åtkomst, samt att du inte kommer delge (uppsåtligen eller av vårdslöshet) dina inloggningsuppgifter till någon tredje part eller annars låta någon tredje part använda ditt användarkonto eller din tillgång till Tjänsterna. Om du har anledning att tro att någon tredje part har fått tillgång till Tjänsterna ska du omedelbart meddela oss. Vi har rätt, men ingen skyldighet, att stänga av tillgången till ditt användarkonto på Hemsidan om vi har anledning att tro att någon tredje part har fått otillåten tillgång till ditt användarkonto.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När du använder Tjänsterna innebär detta att du förser oss med personuppgifter om dig, som vi sedan delar till de av dig utvalda tredje parter som tillhandahåller digitala köer. Samtliga digitala köer finns angivna här, där du också kan klicka dig fram för att ta del av deras personuppgiftspolicy och allmänna villkor. Tredje parts-tjänster används också när du loggar in på Tjänsten genom BankID, vid hosting av Tjänsten genom Amazon Web Services och Vercel, vid betalning som sker via Bambora (Worldline) eller Adyen (se nedan avsnitt för ytterligare information om betalning), vid kommunikation per email genom Mailchimp eller Infobip, vid kommunikation per sms sker via Synch eller Infobip, vid marknadsföring via Meta, TikTok, Snapchat och X (twitter) för hosting & domän med One.com, sms-kommunikation genom Sinch, för intern kommunikation via Atlassian & Slack samt insamling av omdömen med Trustpilot. Genom att använda Tjänsten godkänner du anslutna tredje parts-tjänsters personuppgiftspolicy och användarvillkor.

Amazon Web Services:

Personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

Bambora (Wordline):

Personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

BankID:

Personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

Google:

Personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

MailChimp:

Personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

Slack:

Personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

One.com:

Personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

Atlassian:

Personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

Meta:

Personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

TikTok:

Personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

Sinch:

Personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

Trustpilot:

Personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

Snapchat:

Personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

X (Twitter):

Personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

Adyen:

Personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

Infobip:

Personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

Vercel:

Personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

Vi behandlar personuppgifter som vi erhåller i samband med användandet av Tjänsterna. Personuppgifterna behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig här.

Våra mottagare listade nedan ligger utanför EU/EES och vi ser därför till att tillämpa relevanta skyddsåtgärder för dataöverföringarna till dessa mottagare för det fall EU-kommissionen inte har bedömt att skyddsnivån är adekvat. Du kan få ytterligare information om överföringen genom att kontakta oss på info@dibz.se

Google ; USA ; EU-kommissionens standardavtalsklausuler

MailChimp ; USA ; EU-kommissionens standardavtalsklausuler

Meta ; USA ; EU-kommissionens standardavtalsklausuler

Slack ; USA ; EU-kommissionens standardavtalsklausuler

Tiktok; USA; EU-kommissionens standardavtalsklausuler

X (Twitter); USA ; EU-kommissionens standardavtalsklausuler

Snapchat ; USA ; EU-kommissionens standardavtalsklausuler

Vercel; USA ; EU-kommissionens standardavtalsklausuler

BETALNING

Alla betalningar hanteras av följande betalningsleverantör:

Bambora : Betalningsvillkoren finns tillgängliga här.

Ayden: Betalningsvillkoren finns tillgängliga här.

och omfattas av deras betalningsvillkor.

Betalning kommer att göras så fort du godkänner betalning och belopp, därefter kommer beloppet automatiskt att dras den 25e varje månad, varje år eller var tredje år beroende på vald betalplan. Betalningsplaner finns tillgängliga här. Tjänsten levereras digitalt omedelbart efter slutförd betalning.

ÅNGERRÄTT

Eftersom Tjänsten levereras digitalt och aktiveras omedelbart medges inte återköp. Genom att slutföra beställningen medger du att det inte finns någon ångerrätt.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Hemsidan och Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag och din användning av Tjänsterna är enbart ditt ansvar. Vi lämnar inte några garantier, direkta, underförstådda eller på annat sätt, rörande tillgängligheten, kvalitén, dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Hemsidan eller Tjänsterna. Vi rekommenderar att du inte förlitar dig på riktigheten av Tjänsterna och frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för funktionaliteten av Tjänsterna.

Det kan förekomma situationer då Tjänsterna inte kommer att vara tillgängliga, inklusive men inte begränsat till, underhåll och omständigheter utanför vår kontroll, för vilka vi aldrig ansvarar.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Du förstår och accepterar att Hemsidan och Tjänsterna innehåller material tillhandahållet av oss och tredje parter och att sådant material kan innehålla immateriella rättigheter.

Du samtycker till att respektera samtliga immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärke och firmanamn (oaktat om det registrerats eller ej) på Hemsidan eller som du fått tillgång till i samband med Tjänsterna. Du får enbart använda innehållet på Hemsidan för ditt eget, eller för eventuella omyndiga familjemedlemmars, användande av Tjänsterna och du får inte använda innehållet på Hemsidan i strid med tillämplig lagstiftning eller dessa användarvillkor. Du får använda sådant innehåll enbart för ändamålet att använda Tjänsterna. Du erhåller ingen licens att använda ovan nämnda immateriella rättigheter utom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor. Du förstår och accepterar att innehåll som publiceras på Hemsidan kan tillhöra tredje parter, samt att vi inte har kontroll över sådant innehåll. Därför förstår och accepterar du att vi inte ska hållas ansvariga för sådant innehåll som tillhandahålls av tredje part och som visas upp eller finns tillgängligt på Hemsidan eller Tjänsterna.

SKADESLÖSHET OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Du är ansvarig för all skada som åsamkas oss, eller tredje part, på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor, inklusive men ej begränsat till, missbruk av Hemsidan och/eller Tjänsterna. Vidare så accepterar du att hålla oss skadeslösa i relation till samtliga krav, kostnader (inklusive skäliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som vi åsamkats på något sätt i relation till ditt brott mot dessa användarvillkor.

I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar vi inte gentemot dig eller tredje part för någon direkt, indirekt eller annan skada av något slag inklusive, men ej begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott i verksamheten eller goodwillförluster som uppkommer på grund av eller i samband med dessa användarvillkor eller din oförmåga att använda Tjänsterna eller Hemsidan. Vi är inte ansvariga gentemot dig för några tredje partskrav som riktas mot dig.

ÄNDRING AV VILLKOREN OCH UPPSÄGNING AV TJÄNSTERNA

Vi har rätt att ändra dessa användarvillkor. Vi kommer att informera dig om sådana ändringar senast trettio (30) dagar innan de träder i kraft. Vi kommer att lämna dig sådan information genom att ladda upp de uppdaterade villkoren på Hemsidan eller via e-post till den e-postadress som tillhandahållits av dig.

Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt användarkonto och ta bort ditt innehåll från Hemsidan. Detta kan genomföras i inloggat läge under ”Betalning”. Notera dock att betalning sker för varje påbörjad månad av ditt användande av Tjänsten, och du har således rätt att använda Tjänsten för redan betald period. Vi har rätt att stänga av din tillgång till Hemsidan och/eller Tjänsterna med omedelbar verkan om vi har anledning att tro att du bryter mot dessa användarvillkor. Vidare förbehåller vi oss rätten att, utefter eget godtycke, när som helst modifiera, avbryta eller upphöra (såväl temporärt som permanent) med vårt tillhandahållande av Hemsidan och/eller Tjänsterna utan föregående meddelande, eller om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.

ÖVERLÅTELSE

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa användarvillkor. Vi kan överlåta och överföra dessa användarvillkor utan ditt samtycke och utan meddelande till dig.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Tvist eller krav som uppstår med anledning av dessa användarvillkor ska slutligen avgöras av svensk domstol, om inte annat följer av tvingande lag.

Ikraftträdandedatum: 16 januari, 2024

Med stöd av:

SSEBL
Kontakt
  • OptiQueue Nordics AB
  • Drottninggatan 78
  • 111 36 Stockholm
  • Org. nr. 559286–3251
  • hello@dibz.se

All rights reserved. © OptiQueue Nordics AB