16 november 2023

4 min

Omtänksamma boenden för hela livet - Heimstaden

Projekt för socialt hållbarare samhälle, hyreskontrakt till utsatta grupper och uppförandekod för anställda och leverantörer är några exempel på hur Heimstaden arbetar för en bättre morgondag. I denna artikel diskuteras det extensiva hållbarhetsarbete som Heimstaden jobbar med.

Richard Valleryd

Operationell chef

Hållbarhet
Digitalisering

Arbete för en bättre morgondag

I en intervju med dibz berättar Klara Svensson som är hållbarhetsansvarig om det hållbarhetsarbetet som Heimstaden bedriver.

Heimstaden har signerat FN:s Global Compact och har siktet fast inställt på arbete med de globala hållbarhetsmålen. Global Compact är FN:s egen guide för effektivt hållbarhetsarbete. Heimstadens fokus inom ramen för Global Compact är mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Att minska ojämnlikhet är en nyckelfråga

Heimstaden har för tillfället en rad olika projekt i gång som bidrar till ett hållbarare samhälle. Läxhjälp och mentorskap för unga, sommarjobb och arbete för ungdomar, stöd till utsatta barn inom Giving People och Rädda Barnen, samt samarbete med Kvinnojourer i olika regioner och kommuner i landet. Det är bara toppen av isberget, social och ekonomisk hållbarhet präglar hela deras verksamhet. Heimstaden är en förebild på marknaden när det kommer till riktade sociala åtgärder och vi på dibz hoppas att fler hyresvärdar går i samma fotspår.

Klara Svensson förklarar att, ”Vi har ett mål att 3% av våra bostäder ska vara så kallade sociala kontrakt, att de ska gå till personer som står långt ifrån bostadsmarknaden eller är socialt utsatta på något sätt”. Detta innebär personer som exempelvis kommer via Heimstadens samarbete med Kvinnojouren, kommunens socialtjänst eller personer och familjer som är hemlösa.

Heimstadens bostadskö är öppen för alla över 16 år men först vid 18 år kan man bli beviljad hyreskontrakt. Det spelar ingen roll hur många köande en bostadskö har, det som betyder någonting är antal aktiva sökande på varje lägenhet, alla ska ha en chans att köa menar Klara.

Balkongträdgård - Heimstaden

Möjlighet till bostadskarriär

Heimstaden värnar om befintliga hyresgäster och likaså framtida hyresgäster. Som hyresgäst har du möjlighet att byta lägenhet vid behov efter 2 år, detta för att hyresgästens boende ska passa deras boendesituation. Bytesmöjligheter av denna typ ökar bostadsmarknadens flexibilitet. Klara förklarar att Heimstaden ser det som väldigt viktigt att hyresgäster har möjlighet att genomgå en bostadskarriär, därför erbjuds lägenheter för alla olika situationer i livet. Oavsett om du är student eller senior, behöver en 1: a eller 8: a, vill ha nära till naturen eller mitt i innerstan så har Heimstaden en bostad för dig. Kötid kan variera mycket beroende på storlek och läge, det är därför väldigt viktigt att ställa sig i kön så tidigt som möjligt för att öka möjligheterna.

Vår vision är att skapa omtänksamma boenden där vi tar hand om varandra och samhället vi lever i.

- Klara Svensson, Hållbarhetschef, Heimstaden

Fri tillgång till information och att motverka korruption är en självklarhet

Klara nämner även att det är viktigt att rätt personer får rätt information. Heimstadens arbetssätt och marknadsföring är ett bra exempel på hur man som hyresvärd kan arbeta mot Globala målet 16 fredliga och inkluderande samhällen. De syns exempelvis via sociala tillställningar, event och samarbeten.

Heimstaden vill att du som framtida hyresgäst och köande ska känna dig trygg, därför har alla anställda och leverantörerna skrivit under en uppförandekod. Här beskrivs hur alla i och utanför organisationen ska agera, nolltolerans för diskriminering, motverka korruption, lika villkor och rättigheter och mycket mer. Detta går att läsa mer om på Heimstadens hemsida.

Det märks att Heimstaden har översatt FN:s agenda 2030 till specifika och genomförbara marknadsaktiviteter. Från tillgång till allmän information och nolltolerans mot korruption till social inkludering och hyresgästers och köandes välbefinnande.

Läs mer om vad Heimstaden gör för en hållbarare framtid

Gå med i 200+ bostadsköer idag

En månad gratis, därefter

35kr per månad

dibz köer

18 mars 2024

7 min.

Navigera på Bostadsmarknaden i Sverige: En Guide för Alla

Richard Valleryd

Operationell chef

11 mars 2024

7 min.

Studentköer: Din Väg till Studentbostad i Sverige

Richard Valleryd

Operationell chef

04 mars 2024

10 min.

Navigera i Stockholms Förstahandskontrakt och Bostadsköer: En Guide till Din Drömboende

Richard Valleryd

Operationell chef

Med stöd av:

SSEBL
Kontakt
  • OptiQueue Nordics AB
  • Drottninggatan 78
  • 111 36 Stockholm
  • Org. nr. 559286–3251
  • hello@dibz.se

All rights reserved. © OptiQueue Nordics AB