VÄSTERNORRLAND

Det smidigaste sättet att bostadsköa i Västernorrland

Låt dibz sköta bostadsköandet åt dig! Här kan du ställa dig i 200+ bostadsköer med några klick. Vi kommer dessutom att sköta underhållet av köplatsen åt dig, så att du kan slappna av och fundera på annat.
balcony on an apartment building
 

Bostadsköer i Västernorrland

Vi har samlat både kommunala och privata bostadsköer, inklusive studentköer. Allt för att öka dina möjligheter att få en bra bostad när du behöver den.
logo

K2A

K2A grundades 2013 och är ett grönt bostadsbolag med fokus på långsiktigt ägande och förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter. K2A utvecklar och erbjuder moderna, yteffektiva och funktionella bostäder i Stockholm, Mälardalen och utvalda universitet- och högskoleorter.

logo

Mitthem

Mitthem är Sundsvalls största hyresvärd och har drygt 5 800 lägenheter.Verksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet och god service i nära samarbete med kunden

logo

K2A - Student

K2A grundades 2013 och är ett grönt bostadsbolag med fokus på långsiktigt ägande och förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter. K2A utvecklar och erbjuder moderna, yteffektiva och funktionella bostäder i Stockholm, Mälardalen och utvalda universitet- och högskoleorter.

logo

Klarabo

Klara Bo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Deras nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

logo

Krambo

Krambo AB är det kommunala bostadsföretaget i Kramfors kommun. Deras uppdrag är att vara Kramfors kommuns bostadspolitiska verktyg för att kunna trygga bostadsförsörjningen i kommunen, påverka boendeintegrationen samt öka valfriheten och inflytandet i boendet.

logo

Timrabo

Timråbo är Timrå kommuns allmännyttiga bostadsbolag. De erbjuder ett brett utbud av lägenheter och lokaler med hyresrätt. Timråbo förvaltar nästan 1 900 lägenheter inom olika attraktiva områden i Timrå kommun

 
logo

Ånge Fastigheter

ÅFA är Ånges kommunala fastighetsbolag. De erbjuder ett brett utbud av lägenheter i ett flertal områden inom kommunen. De har allt från små ettor till större lägenheter. Deras ambition är att kontinuerligt effektivisera och förbättra deras ägande och deras förvaltning till nytta och glädje för deras hyresgäster.

 
logo

Övikshem

Övikshem erbjuder ett flexibelt och bekymmerslöst sätt att leva, där de tar hand om de praktiska aspekterna och ger dig tid att göra det du älskar.

 
logo

Nordek

Nordek är ett familjeägt fastighetsbolag med lägenheter och lokaler i Örnsköldsvik med omnejd. De erbjuder ett varierat utbud av bostäder och lokaler i olika storlekar och prisklasser. Nordek är Örnsköldsviks största privata fastighetsägare.

Med stöd av:

SSEBL
Kontakt
  • OptiQueue Nordics AB
  • Drottninggatan 78
  • 111 36 Stockholm
  • Org. nr. 559286–3251
  • hello@dibz.se

All rights reserved. © OptiQueue Nordics AB