JÄMTLAND

Det smidigaste sättet att bostadsköa i Jämtland

Låt dibz sköta bostadsköandet åt dig! Här kan du ställa dig i 200+ bostadsköer med några klick. Vi kommer dessutom att sköta underhållet av köplatsen åt dig, så att du kan slappna av och fundera på annat.
balcony on an apartment building
 

Bostadsköer i Jämtland

Vi har samlat både kommunala och privata bostadsköer, inklusive studentköer. Allt för att öka dina möjligheter att få en bra bostad när du behöver den.
logo

Östersundshem

Med visionen att skapa hemlängtan erbjuder Östersundshem bostäder anpassade till alla människor, i livets olika skeden.

logo

Klarabo

Klara Bo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Deras nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

logo

Årehus

Årehus AB är ett fastighetsföretag som ägs av Åre kommun. Syftet med bolaget är att tillgodose behovet av bra hyreslägenheter, skolor, förskolor, vårdanläggningar, brandstationer, butiks- och industrilokaler samt god boendeservice till Deras hyresgäster.

logo

Strömsunds Hyresbostäder

Strömsunds hyresbostäder är ett helägt kommunalt bostadsbolag. De erbjuder lägenheter och lokaler i kommunens alla tätorter. Bolaget har 16 anställda, huvudkontoret ligger i Strömsund

logo

Härjegårdar

Härjegårdar Fastighets AB är ett fastighetsbolag som ägs till 100 % av Härjedalens Kommun. Deras affärsidé är att erbjuda bra bostäder, lokaler och service med hög kvalitet till marknadsmässiga villkor.

logo

Bergshyreshus

På Bergfast Bostäder och lokaler är de ett 20-tal medarbetare som förvaltar 447 lägenheter, 123 servicelägenheter, 24 offentliga lokaler (skolor, förskolor och vårdinrättningar) samt 29 kommersiella lokaler (kontor, industri- och affärslokaler). Totalt förvaltar de 31 633 kvm boarea samt 67 675 kvm lokalarea inom Bergs kommun.

 
logo

Krokomsbostäder

Krokomsbostäder är Krokoms kommuns största hyresvärd med ett varierande utbud av bostäder och lokaler i olika delar av kommunen och i varierande storlekar och prisklasser.

Med stöd av:

SSEBL
Kontakt
  • OptiQueue Nordics AB
  • Drottninggatan 78
  • 111 36 Stockholm
  • Org. nr. 559286–3251
  • hello@dibz.se

All rights reserved. © OptiQueue Nordics AB